loading...
ช่วงนี้อากาศมันร้อนครับ..เด็กลงเล่นน้ำที่สระวัดพระธาตุพนม.อ.ห้วยเม็ก..!! เสียชีวิต 2คน ขอแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองด้วยครับ..ดูแลบุตรหลานเพิ่มมากขึ้นนะครับ..!!!

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ช่วงนี้อากาศมันร้อนครับ..เด็กลงเล่นน้ำที่สระวัดพระธาตุพนม.อ.ห้วยเม็ก..!! เสียชีวิต 2คน ขอแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองด้วยครับ..ดูแลบุตรหลานเพิ่มมากขึ้นนะครับ..!!!

ไม่มีความคิดเห็น :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น