loading...
ดูกี่ครั้งก็ขนรุก-วิดิโอต้องการที่จะสื่อว่าให้คนไทยปลาบปลื้มบรรพบุรุษตัวเอง และให้รักประเทศตัวเองมากขึ้น ไม่ใช่ให้ไปตีกับพม่าที่ไหนนะคะ

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ดูกี่ครั้งก็ขนรุก-วิดิโอต้องการที่จะสื่อว่าให้คนไทยปลาบปลื้มบรรพบุรุษตัวเอง และให้รักประเทศตัวเองมากขึ้น ไม่ใช่ให้ไปตีกับพม่าที่ไหนนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น