loading...
แชร์ด่วน!! แก้กรรมที่ส่งผลให้ได้ลาภลอย ซื้อหวยก็ไม่เคยถูก แชร์ได้บุญ

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แชร์ด่วน!! แก้กรรมที่ส่งผลให้ได้ลาภลอย ซื้อหวยก็ไม่เคยถูก แชร์ได้บุญ

การแก้กรรมที่ส่งผลให้ได้ลาภลอย ตามความเชื่อแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้

"ตั้งจิตทำบุญ ทำกุศลด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือศาสนา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หมั่นทำบุญใหญ่ ขอพรด้านลาภลอย

ให้ฝังลูกนิมิตร ปีละครั้ง อธิษฐานขอพรจะทำให้สมหวังในจิตที่ขอ"

หวังว่าข้อมูลทำนำมาแบ่งปันนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ขอบคุณที่มา พลังจิต

ไม่มีความคิดเห็น :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น