loading...
ความโหดร้าย...! ฆ่าภรรยาและบุตรชายของเขาโดยการตัดศีรษะ..

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความโหดร้าย...! ฆ่าภรรยาและบุตรชายของเขาโดยการตัดศีรษะ..

คนที่ถูกฆ่าตายความโหดร้ายภรรยาและบุตรชายของเขาโดยการตัดศีรษะ นั่นคือเกิดขึ้นใน 23 ตุลาคม 2015 ในประเทศพม่า ตอนนี้ตำรวจพม่าพยายามที่จะหาคำแนะนำที่
ไม่มีความคิดเห็น :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น