loading...
โปรดแชร์!! ให้ระวังการกินผักสดๆและปลา สังเกตุในลำต้นหรือก้านที่มีท่อมองไม่เห็นข้างในก่อนกิน แล้วน่ากลัวมาก

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โปรดแชร์!! ให้ระวังการกินผักสดๆและปลา สังเกตุในลำต้นหรือก้านที่มีท่อมองไม่เห็นข้างในก่อนกิน แล้วน่ากลัวมาก

ให้ระวังการกินผักสดๆและปลาน้ำจืด
โดยเฉพาะผักสดๆควรจะเอาไปลา้งนำ้ดีๆ
สังเกตุในลำต้นหรือก้านที่มีท่อมองไม่เห็นข้างในก่อนกิน เห็นแล้วน่ากลัวมาก 
ฝากเตือนและแชร์ด้วยเจ้า
cr.แม่พะนาย ณ ล้านช้าง
ไม่มีความคิดเห็น :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น